0216 365 43 40

Hayatın Devamlılığı İçin ELEKTRİK

Hayatın Devamlılığı İçin ELEKTRİK

Sizin Elektrik 2015  yılında elektrik sektörü toptan satış alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Şirket, piyasa düzenlemeleri ve şirket içi risk yönetimi dahilinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite ticareti yapmaktadır. Şirket, toptan satışın yanı sıra elektrik tüketimi yüksek olan müşteriler için ticari ürünler sunmaktadır. Sizin Elektrik, ayrıca diğer piyasa katılımcılarına dengeleme hizmetleri ve pazar erişimi gibi yapılandırılmış ürünler sunmaktadır. Elektrik enerjisi ithalatının ve ihracatının yapılmasına yönelik tüm olanaklar da toptan satış lisansı kapsamında değerlendirilmektedir. Şirket Yunanistan ve Bulgaristan ile sınır ötesi elektrik ticareti yapmakta ve bölgesel bir oyuncu olunması hedefi kapsamında diğer sınır ötesi iş fırsatlarını da değerlendirmektedir. Şirket, ayrıca Sizin Elektrik’nın yenilenebilir enerji santrallerinin karbon kredilerinin geliştirilmesi ve sertifikalandırılmış karbon kredilerinin ticareti ile karbon piyasasında yer almaktadır.
 
Sizin Elektrik, ayrıca, grup optimizasyonu rolünü üstlenir. Şirket, elektrik satışı ve tedariğinin yanı sıra Sizin Elektrik şirketi vasıtasıyla gaz satışı ve tedariği ile ilgili işlemlerin optimal olarak yönetilebilmesi için değer optimizasyonu yapar. Elektrik enerjisi ticareti faaliyetlerine ek olarak dengeleme piyasasındaki operasyonlar, santrallerin üretim optimizasyonları ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında tavsiyelerde bulunur.

Ulaşım Haritası